قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk
 

حداقل حقوق مشمولین قانون کار در سال 1393 مبلغ 608 هزار و 910 تومان تعیین شد


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 21:14  توسط شیراله عزیزیان  | 

 
برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 20:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 19:28  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان 1392ساعت 12:51  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان 1392ساعت 12:41  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم مهر 1392ساعت 13:20  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, بازنشستگان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392ساعت 14:33  توسط شیراله عزیزیان  | 

مصوبه شماره۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ در خصوص میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق  اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات و .... 
برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم فروردین 1392ساعت 12:52  توسط شیراله عزیزیان  | 

در جلسه دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد.


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم فروردین 1392ساعت 21:46  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, بازنشستگان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 8:6  توسط شیراله عزیزیان  | 

تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱شماره۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳ه مورخ ۲۷/۳/۹۱ با اصلاحیه مربوط

برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم خرداد 1391ساعت 0:24  توسط شیراله عزیزیان  | 

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر  چهارشنبه  مورخ 25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.

برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم اسفند 1390ساعت 1:9  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام خرداد 1390ساعت 11:11  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم فروردین 1390ساعت 14:4  توسط شیراله عزیزیان  | 

شوراي عالي کار با حضور نمايندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمايان و کارگران ) در جلسه مورخ 23/12/1389 ، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1390 ، در اجراي ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاههاي توليدي و کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد

دانلود فایل pdf بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/89 و دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مذکور به شماره 122559 مورخ 23/12/89


 

× بخشنامه حداقل دستمزد 1390


× خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد 1390


× جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی

و تامین نیروی انسانی در مورد کارگران با قرارداد موقت محدود برای اجرا در سال 1390


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم فروردین 1390ساعت 19:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388ساعت 22:20  توسط شیراله عزیزیان  |