قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:41  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:51  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:28  توسط شیراله عزیزیان  | 

 

حداقل حقوق مشمولین قانون کار در سال 1393 مبلغ 608 هزار و 910 تومان تعیین شد


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 21:14  توسط شیراله عزیزیان  | 

 
برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 20:1  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 13:20  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, بازنشستگان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲ساعت 14:33  توسط شیراله عزیزیان  | 

مصوبه شماره۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ در خصوص میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق  اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات و .... 
برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 12:52  توسط شیراله عزیزیان  | 

در جلسه دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد.


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 21:46  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, بازنشستگان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱ساعت 8:6  توسط شیراله عزیزیان  | 

تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱شماره۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳ه مورخ ۲۷/۳/۹۱ با اصلاحیه مربوط

برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 0:24  توسط شیراله عزیزیان  | 

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر  چهارشنبه  مورخ 25/12/90خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 18 درصد افزایش نسبت به سالجاری 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد.

برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 1:9  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۰ساعت 11:11  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:4  توسط شیراله عزیزیان  | 

شوراي عالي کار با حضور نمايندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمايان و کارگران ) در جلسه مورخ 23/12/1389 ، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1390 ، در اجراي ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاههاي توليدي و کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد

دانلود فایل pdf بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/89 و دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مذکور به شماره 122559 مورخ 23/12/89


 

× بخشنامه حداقل دستمزد 1390


× خلاصه بخشنامه حداقل دستمزد 1390


× جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی

و تامین نیروی انسانی در مورد کارگران با قرارداد موقت محدود برای اجرا در سال 1390


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:16  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, حداقل حقوق قانون کار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعت 10:3  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق, ضریب حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 9:29  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: افزایش حقوق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 22:20  توسط شیراله عزیزیان  |