قوانين ومقررات، مقالات، تحليل ها و.... mostakhdeman(مستخدمان) ;hvlknhk , ;hv'vhk


برچسب‌ها: عیدی, عیدی کارمندان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ساعت 13:15  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: عیدی, عیدی کارمندان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:41  توسط شیراله عزیزیان  | 


برچسب‌ها: عیدی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ساعت 15:43  توسط شیراله عزیزیان  | 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۷۳۸/۹۰/۲۰۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و  سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- تصویب نمود:

دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عیدی ) در سال ۱۳۹۰ برابر شرایط زیر اقدام نمایند:


برچسب‌ها: عیدی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 22:0  توسط شیراله عزیزیان  | 

ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(5000) می‌باشد

با توجه به اینکه مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی پایان سال (۵۰۰۰) می باشد بنابراین می شود میزان عیدی هر سال را با توجه به ضریب هرسال از فرمول زیر محاسبه نمود:

میزان عیدی در هر سال= ضریب حقوق هر سال  ×  ۵۰۰۰

مثال با توجه به اینکه ضریب سال ۹۰ عدد ۷۰۰ می باشد:بنابراین عیدی سال (۹۰) سیصد هزار و پنجاه هزار تومان می باشد

عیدی سال ۹۰=۷۰۰ × ۵۰۰۰ = ۳۵۰۰۰۰۰ ریال


برچسب‌ها: عیدی, عیدی کارگران, عیدی کارمندان, نحوه محاسبه عیدی, فرمول محاسبه عیدی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:28  توسط شیراله عزیزیان  |